کارگاه های بهار


این کارگاه ها با هدف آموزش مباحث عمومی و تخصصی که نیازمند صرف زمان بیشتر بین هنرجو و مدرس می باشد برگزار می گردد.

در فصل بهار طبق برنامه ریزی صورت گرفته مباحث اصلی عکاسی برای هنرجویان در نظر گرفته شده که مباحث اصول و قواعد عکاسی دیجیتال و پردازش دیجیتال عکس ها را در بر می گیرد.

لازم به ذکر است مباحث تکمیلی و تخصصی عکاسی در فصل تابستان به مباحث مقدماتی اضافه گردیده تا پاسخگوی نیاز های آموزشی تمامی هنرجویان عکاسی باشد.


ثبت نام کارگاه های بهار

  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .