نمایشگاه عکس مجازی “انقلاب”

نمایشگاه عکس انقلاب

(مروری بر چهار دهه انقلاب اسلامی )

آثار هنرمند عکاس سید جلیل حسینی زهرایی
(از اعضای پیشکسوت انجمن سینمای جوانان دفتر مشهد )
عکاس، مستند ساز و مدرس عکاسی دانشگاه