اخبار

آوریل 18, 2018

رونمایی از کتاب “عکاس؛ استودیو”

    یین رونمایی از کتاب “عکاس؛ استودیو” به همت کانون عکس انجمن سینمای جوانان مشهد با حضور مهدی فاضل مترجم کتاب، سید مجتبی خاتمی، فرامرز […]
آوریل 18, 2018

رونمایی از کتاب “عکاس؛ استودیو”

    یین رونمایی از کتاب “عکاس؛ استودیو” به همت کانون عکس انجمن سینمای جوانان مشهد با حضور مهدی فاضل مترجم کتاب، سید مجتبی خاتمی، فرامرز […]