نگاه شخصی

ژانویه 10, 2020

ششمین نشست از سلسله نشست های “نگاه شخصی” با حضور “شادی‌آفرین آرش”

ششمین نشست از سلسله نشست های “نگاه شخصی”، پنج شنبه ۱۲ دی ماه ۱۳۹۸ با حضور سرکار خانم شادی‌آفرین آرش، در مجتمع کانون های فرهنگی دانشگاه […]
دسامبر 30, 2019

پنجمین نشست از سلسله نشست های “نگاه شخصی” با حضور “امیر حاجی عباسی”

پنجمین نشست از سلسله نشست های “نگاه شخصی”، پنج شنبه ۲۱ آذر ماه ۱۳۹۸ با حضور جناب آقای امیر حاجی عباسی، در مجتمع کانون های فرهنگی […]
دسامبر 30, 2019

چهارمین نشست از سلسله نشست های ”نگاه شخصی“ با حضور ”کیارنگ علایی“

چهارمین نشست از سلسله نشست های “نگاه شخصی”، پنجشنبه ۲۳ آبان‌ماه با حضور “کیارنگ علایی” برگزار شد. این جلسه با همکاری “کانون فیلم و عکس” و […]
دسامبر 30, 2019

سومین نشست از سلسله نشست های ”نگاه شخصی“ با حضور ”محسن اسماعیل زاده“

سومین نشست از سلسله نشست های “نگاه شخصی”، پنج شنبه ۹ آبان ماه ۱۳۹۸ با حضور جناب آقای محسن اسماعیل زاده، در مجتمع کانون های فرهنگی […]
دسامبر 30, 2019

دومین نشست از سلسله نشست های ”نگاه شخصی“ با حضور ”علی حسینیان“

دومین نشست از سلسله نشست های “نگاه شخصی”، پنج شنبه ۲۸ شهریور ماه ۱۳۹۸ با حضور استاد، سید علی حسینیان، در مجتمع فرهنگی هنری امام رضا […]
دسامبر 30, 2019

اولین نشست از سلسله نشست های ”نگاه شخصی“ با حضور ”نرجس نادری نژاد“

اولین نشست از سلسله نشست های “نگاه شخصی”، پنج شنبه ۷ دی ماه ۱۳۹۸ با حضور سرکار خانم نرجس نادری نژاد، در مجتمع کانون های فرهنگی […]